Youtube Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

Vizija poslanstvo cilji

 

Dejavniki v okolju

 

Zgodovinski mejniki

 

Osebna izkaznica UKCL

 

Vodstvo in uprava UKCL

 

Katalog informacij javnega značaja

 

Svet zavoda UKCL

 

Statut UKCL

 

O spletni strani

 

Časopis UKCL

 

Politika zasebnosti

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ISKANJE ZAPOSLITVE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

Vizija Poslanstvo cilji

Vizija

Vizija UKC Ljubljana je referenčna evropska bolnišnica, ki bo zagotavljala kakovostno in varno obravnavo pacientov ter odlično razvojno raziskovalno dejavnost. Hkrati bo zaposlenim nudila motivirajoče delovno okolje.

Poslanstvo

Poslanstvo terciarne bolnišnice je vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova slovenskega zdravstva ter mednarodno primerljivo uvajanje in izvajanje najzahtevnejših oblik zdravljenja.

Poslanstvo sekundarne bolnišnice je izvajanje visoko strokovne, učinkovite, dostopne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave pacientov.

Strateške usmeritve

 • Referenčna evropska bolnišnica
 • Osredotočanje na pacienta
 • Delovanje v smeri učinkovite organizacije in upravljanja
 • Motiviranje in usposabljanje zaposlenih
 • Povezovanje v slovenskem in mednarodnem prostoru

Strateški cilji UKC Ljubljana

 1. Uspešna in celovita zdravstvena obravnava
 2. Kakovostna in varna zdravstvena obravnava pacientov
 3. Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev
 4. Zadovoljstvo pacientov in drugih odjemalcev storitev
 5. Uravnoteženo in dolgoročno stabilno finančno poslovanje – rast prihodkov, obvladovanje odhodkov
 6. Učinkovita zdravstvena obravnava pacientov
 7. Učinkoviti vodstveni in podporni procesi
 8. Motiviran in usposobljen kader
 9. Razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso
 10. Visoka raven razvojno raziskovalne dejavnosti

Vidiki delovanja

Vidik pacienta in drugih odjemalcevFinančni vidikVidik procesovVidik učenja in rasti

Vir: Strategija UKC Ljubljana za obdobje 2018 - 2023

BV_CerfOznake_EN15224_B