Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

Vizija poslanstvo cilji

 

Dejavniki v okolju

 

Zgodovinski mejniki

 

Osebna izkaznica UKCL

 

Vodstvo in uprava UKCL

 

Informacije javnega značaja

 

Svet zavoda UKCL

 

Statut UKCL

 

O spletni strani

 

Časopis UKCL

 

KUD

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

 

Ocena nesorazmernega bremena in izjava o dostopnosti

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

ZAUPNIK ZA PRIJAVITELJE NEPRAVILNOSTI

 

ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

 

KAKOVOST IN VARNOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE

 

Vizija Poslanstvo cilji

Vizija

Vizija UKC Ljubljana je biti najbolj kakovostna in varna bolnišnica, želeno mesto zdravljenja za bolnike, motivirajoče delovno okolje za zaposlene, privlačno mesto izobraževanja zdravstvenih strokovnjakov ter center sodobnih raziskav, ki bo pritegnil in zadržal najboljše raziskovalce.

Vizija UKCL je biti v družbi vodilnih evropskih univerzitetnih kliničnih centrov kar pomeni doseganje mednarodno odličnih izidov zdravljenja, mednarodno odlične kakovosti in varnosti obravnave pacientov, pomembne rezultate na razvojno raziskovalnem področju ter doseganje visoke stopnje zadovoljstva pacientov in drugih odjemalcev storitev UKC Ljubljana.

Poslanstvo

Poslanstvo UKC Ljubljana kot terciarne bolnišnice je biti vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova slovenskega zdravstva. To vključuje tudi skrb za mednarodno primerljiv in na znanstvenih dokazih temelječ razvoj vseh bolnišničnih specialnosti, ki jih RS potrebuje, uvajanje in izvajanje najzahtevnejših oblik zdravljenja ter posredovanje znanja drugim zdravstvenim ustanovam in posameznikom.

Poslanstvo UKC Ljubljana kot sekundarne bolnišnice je, da za prebivalce svoje regije zagotavlja vse sekundarne bolnišnične storitve z enako dostopnostjo, kot jo uživajo prebivalci drugih regij. Za prebivalce RS  izvajanja visoko strokovno, učinkovito, dostopno, kakovostno in varno zdravstveno obravnavo, osredotočeno na paciente, ki zagotavlja boljšo kakovost življenja in zadovoljstvo pacientov.

Strateške usmeritve

 • Referenčna evropska bolnišnica
 • Osredotočanje na pacienta
 • Delovanje v smeri učinkovite organizacije in upravljanja
 • Motiviranje in usposabljanje zaposlenih
 • Povezovanje v slovenskem in mednarodnem prostoru

Strateški cilji UKC Ljubljana

 1. Uspešna in celovita zdravstvena obravnava
 2. Kakovostna in varna zdravstvena obravnava pacientov
 3. Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev
 4. Zadovoljstvo pacientov in drugih odjemalcev storitev
 5. Uravnoteženo in dolgoročno stabilno finančno poslovanje – rast prihodkov, obvladovanje odhodkov
 6. Učinkovita zdravstvena obravnava pacientov
 7. Učinkoviti vodstveni in podporni procesi
 8. Motiviran in usposobljen kader
 9. Razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso
 10. Visoka raven razvojno raziskovalne dejavnosti

Vidiki delovanja

Vidik pacienta in drugih odjemalcev

 • Uspešna in celovita zdravstvena obravnava
 • Kakovostna in varna zdravstvena obravnava pacientov
 • Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev
 • Zadovoljstvo pacientov in drugih odjemalcev storitev

Finančni vidik

 • Uravnoteženo in dolgoročno stabilno finančno poslovanje: rast prihodkov, obvladovanje odhodkov

Vidik procesov

 • Učinkovita zdravstvena obravnava pacientov
 • Učinkoviti vodstveni in podporni procesi

Vidik učenja in rasti

 • Motiviran in usposobljen kader
 • Razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso
 • Visoka raven razvojno-raziskovalne dejavnosti

Vir: Strategija UKC Ljubljana za obdobje 2018 - 2023