Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

Vizija poslanstvo cilji

 

Dejavniki v okolju

 

Zgodovinski mejniki

 

Osebna izkaznica UKCL

 

Vodstvo in uprava UKCL

 

Informacije javnega značaja

 

Svet zavoda UKCL

 

Statut UKCL

 

O spletni strani

 

Časopis UKCL

 

Politika zasebnosti

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

Povzetek dejavnikov v zunanjem okolju

V Sloveniji v prihodnosti pričakujemo vse večje povpraševanje po zdravstvenih storitvah zaradi demografskih in družbenih sprememb, kot so daljšanje trajanja življenja, staranja prebivalstva, manjše število otrok, spremenjeni način življenja, vpliva revščine in večje osveščenosti državljanov. Več bo povpraševanja po zdravstvenih storitvah s področja bolezni srca in ožilja, rakavih bolezni, poškodb in duševnega zdravja. Za zagotavljanje dostopnosti oz. obvladovanja čakalnih dob bo potrebno pravočasno prilagoditi določene programe zdravstvenih storitev in prestrukturirati mrežo ter kapacitete. 25. aprila 2018 je Svet zavoda na 14. redni seji sprejel Strategijo UKC Ljubljana za obdobje 2018 - 2023 z analizo zunanjih dejavnikov, ki še posebej vplivajo na dostopnost bolnišničnega zdravstva.

Pomanjkljivo načrtovanje zdravstvenega varstva na nacionalni ravni

 • odsotnost strateškega plana zdravstvenega varstva,
 • počasen odziv na demografske spremembe in potrebe prebivalstva po zdravstvenih storitvah – čakalne dobe,
 • pokrivanje stroškov socialne problematike s sredstvi zdravstvene dejavnosti,
 • pomanjkanje negovalnih bolnišnic,
 • pomanjkljivo načrtovanje in upravljanje s kadri na nacionalni ravni,
 • nezadostno financiranje zdravstvenih storitev,
 • nedodelani in nefleksibilni modeli financiranja izvajalcev,
 • pretirano napotovanje bolnikov s primarne na sekundarno in terciarno raven.

Spremembe modela financiranja bolnišnične dejavnosti

 • zmanjševanje državnih investicij v infrastrukturo bolnišnic,
 • nedodelani modeli financiranja izvajalcev (SPP),
 • podcenjeni programi,
 • pomanjkljiv nabor terciarnih storitev in njihovo financiranje,
 • spremenljivost pogojev financiranja.

Zakonske podlage za upravljanje

 • zastarel zakon o javnih zavodih;
 • nepredvidljivi učinki zakonske podlage za nagrajevanje zaposlenih v zdravstvu;
 • EU direktiva o delovnem času zdravstvenih delavcev (40 ur).

Epidemiološki, demografski, okoljski in politični vplivi

 • naraščanje stroškov zaradi povečanega števila kroničnih bolnikov in starostnikov,
 • naraščanje stroškov zaradi novih tehnologij in načinov zdravljenja,
 • epidemije kroničnih bolezni, naraščajoča rezistenca bakterij, naravne katastrofe in terorizem.

Odpiranje zdravstvenega trga

 • odtok pacientov in zmanjšanje prihodkov,
 • pomanjkanje in odtok ključnega zdravstvenega kadra.

Vir: Strategija UKC Ljubljana za obdobje 2018 - 2023, stran 13.