Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

Vizija poslanstvo cilji

 

Zgodovinski mejniki

 

Osebna izkaznica UKCL

 

Vodstvo in uprava UKCL

 

Generalni direktorji

 

Strokovni direktorji

 

Informacije javnega značaja

 

Svet zavoda UKCL

 

Statut UKCL

 

O spletni strani

 

Časopis UKCL

 

KUD

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

 

Ocena nesorazmernega bremena in izjava o dostopnosti

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

ZAUPNIK ZA PRIJAVITELJE NEPRAVILNOSTI

 

ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

 

KAKOVOST IN VARNOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE

 

Vodstvo in uprava UKCL

DSC_3527_l.jpg

 

generalni direktor UKC Ljubljana

doc. dr. Marko Jug, dr. med.
E: kabinet.gd@kclj.si
T: (01) 522 22 90
F: (01) 522 24 82

 

Strokovni direktor UKC Ljubljana

doc. dr. Gregor Norčič, dr. med. - vršilec dolžnosti
E: kabinet.sd@kclj.si
T: (01) 522 25 01
F: (01) 522 22 21 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavna medicinska sestra UKC Ljubljana

mag. Zdenka Mrak, prof. zdr. vzg.
E: zdenka.mrak@kclj.si
T: (01) 522 22 70
T: (01) 522 22 14 
F: (01) 522 24 83

 

 

Pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za ekonomske zadeve:

Robert Senica, univ.dipl.ekon.
E: robert.senica@kclj.si
T: 01/522 25 85
F: 01/522 24 61

Pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za nabavno dejavnost:

Drago Kreš, univ. dipl. ekon., MBA
E: drago.kres@kclj.si
T:  01/522 11 33,  522 11 00

Pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za pravne zadeve: (po pooblastilu)

Marko Špoljarič, univ.dipl.prav.
E: marko.spoljaric@kclj.si
T: (01) 522 44 77
F: (01) 522 24 05

Pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za informatiko: ( po pooblastilu)

mag. Matej Keber
E: matej.keber@kclj.si
T: (01) 522 36 40

Pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za investicije in upravljanje s premoženjem:

Jure Dolinar, univ.dipl.inž.stroj.
E: jure.dolinar@kclj.si
T: (01) 522 85 50
F: (01) 522 21 90

Pomočnica strokovnega direktorja UKC Ljubljana za kakovost:

asist. Dominika Oroszy, dr.med.
E: dominika.oroszy@kclj.si
T: (01) 522 38 84

Pomočnik strokovnega direktorja UKC Ljubljana za znanstveno-raziskovalno dejavnost:

izr. prof. dr. Miha Arnol, dr.med.
E: miha.arnol@kclj.si
T: (01) 522 89 77

Pomočnica strokovnega direktorja UKC Ljubljana za izobraževanje: (po pooblastilu)

izr. prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med.
E: spela.smrkolj@kclj.si
T: (01) 522 52 87


Urad za pohvale in varstvo pacientovih pravic UKC Ljubljana

Nejc Seitl, mag. prava
E: pohvale.pritozbe@kclj.si
T: (01) 522 21 82
F: (01) 522 31 99

Kabinet generalnega direktorja UKC Ljubljana

mag. Lucija Mak Uhan, univ. dipl. inž. agr.
E: lucija.mak.uhan@kclj.si
T:  01/522 32 61
F: 01/522 24 82