Youtube Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

Vizija poslanstvo cilji

 

Zgodovinski mejniki

 

Osebna izkaznica UKCL

 

Vodstvo in uprava UKCL

 

Katalog informacij javnega značaja

 

Svet zavoda UKCL

 

Statut UKCL

 

O spletni strani

 

Časopis UKCL

 

Politika zasebnosti

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ISKANJE ZAPOSLITVE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

Vodstvo in uprava UKCL

Vodstvo

Generalni direktor UKC Ljubljana

Aleš Šabeder, univ. dipl. ekon.
E: ales.sabeder@kclj.si 
T: (01) 522 36 56
T: (01) 522 22 90
F: (01) 522 24 82

Strokovna direktorica UKC Ljubljana

prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med., višja svetnica
E: jadranka.buturovic@kclj.si 
T: (01) 522 25 01
F: (01) 522 22 21 

Glavna medicinska sestra UKC Ljubljana

mag. Zdenka Mrak, prof.zdr.vzg.
E: zdenka.mrak@kclj.si
T: (01) 522 22 70
T: (01) 522 22 14 
F: (01) 522 24 83

Uprava

Pomočnica generalnega direktorja UKC Ljubljana za pravne zadeve:

Blanka Česnik Wolf, univ. dipl. prav.
E: blanka.cesnik.wolf@kclj.si
T: (01) 522 44 77
F: (01) 522 24 05

Pomočnica generalnega direktorja UKC Ljubljana za ekonomske zadeve:

mag. Simona Potočnik, univ. dipl. ekon.
E: simona.potocnik.pom.gd@kclj.si
T: (01) 522 25 85
F: (01) 522 24 61

Pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za nabavno dejavnost:

Natalija Pavlin, univ. dipl. ekon., MBA
E: natalija.pavlin@kclj.si
T:  01/522 11 33,  522 11 00
F: 01/522 12 54

Pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za informatiko:

mag. Matej Grom, univ. dipl. inž. rač. in inf.
E: matej.grom@kclj.si
T: (01) 522 36 40

Pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za tehnične zadeve:

Jure Dolinar, univ. dipl. inž. str.
E: jure.dolinar@kclj.si
T: (01) 522 85 50
F: (01) 522 21 90

Pomočnica strokovne direktorice UKC Ljubljana za kakovost:

asist. Dominika Oroszy, dr.med.
E: dominika.oroszy@kclj.si
T: (01) 522 38 84

Pomočnik strokovne direktorice UKC Ljubljana za znanstveno - raziskovalno dejavnost:

izr. prof. dr. Miha Arnol, dr.med.
E: miha.arnol@kclj.si
T: (01) 522 89 77

Pomočnica strokovne direktorice UKC Ljubljana za izobraževanje:

izr.prof. dr. Špela Smrkolj, dr.med.
E: spela.smrkolj@kclj.si
T: (01) 522 52 87

Pomočnica glavne medicinske sestre UKC Ljubljana za higiensko epidemiološko področje:

Mojca Tomažič, dipl. m. s., dipl. menedž.
E: mojca.tomazic@kclj.si
T: (01) 522 22 87
T: (01) 522 22 14
F: (01) 522 24 83

Pomočnica glavne medicinske sestre UKC Ljubljana za področje vodenja kakovosti in razvoja v zdravstveni in babiški negi:

mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdr. vzg.
E: maja.klancnik@kclj.si
T: (01) 522 39 98
F: (01) 522 24 83

Pomočnica glavne medicinske sestre UKCL za izobraževanje:

Nataša Čermelj, dipl.m.s.
E: natasa.cermelj@kclj.si
T: (01) 522 22 88
T: (01) 522 22 14
F: (01) 522 24 83

Služba za odnose z javnostmi in notranje komuniciranje

Jure Brankovič
E: jure.brankovic@kclj.si
E: soj@kclj.si
T: (01) 522 30 28
 

Urad za pohvale in pritožbe UKC Ljubljana

Nejc Seitl, mag. prava
E: pohvale.pritozbe@kclj.si
T: (01) 522 21 82
F: (01) 522 31 99

BV_CerfOznake_EN15224_B