Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

Vizija poslanstvo cilji

 

Zgodovinski mejniki

 

Osebna izkaznica UKCL

 

Vodstvo in uprava UKCL

 

Informacije javnega značaja

 

Svet zavoda UKCL

 

Statut UKCL

 

O spletni strani

 

Časopis UKCL

 

KUD

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

 

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

• Videonadzor

• Informacije o obdelavi osebnih podatkov za paciente

• Politika zasebnosti

 

Ocena nesorazmernega bremena in izjava o dostopnosti

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

ZAUPNIK ZA PRIJAVITELJE NEPRAVILNOSTI

 

ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

 

KAKOVOST IN VARNOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE

 

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

I.    Identiteta upravljalca


Naziv ali ime    Univerzitetni klinični center Ljubljana
Naslov    Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Elektronska pošta    gp.ukc@kclj.si
Telefon    +386 1 522 50 50


II.    Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov 

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Sonja Štramec Nemec
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana
Elektronska pošta: gdpr@kclj.si

III.    Pravne podlage 


Univerzitetni klinični center Ljubljana obdeluje osebne podatke skladno z Zakonom, ki ureja varstvo  osebnih podatkov ter z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 


IV.    Obdelava osebnih podatkov posameznika

Upravljalec seznanja posameznike, da:
•    bo upravljavec navedene osebne podatke obdeloval izključno za dogovorjene namene, dokler tega posameznik ne prekliče soglasja za obdelavo osebnih podatkov,
•    na podlagi posredovanih podatkov ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev,
•    podatki se vodijo v digitalni ali analogni obliki. 

V.    Pravice posameznikov v zvezi z GDPR

Upravljalec posameznike seznanja, da imajo naslednje pravice: 
•    pravica do dostopa lastnih podatkov;
•    pravica do popravka;
•    pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«);
•    pravica do omejitve obdelave;
•    obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo uporabe;
•    pravica do prenosljivosti podatkov in
•    pravica do ugovora.

VI.    Varovanje in varnost osebnih podatkov

Upravljalec bo ob upoštevanju razpoložljive tehnološke opreme in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, izvajal ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ki lahko vključujejo tudi postopke in ukrepe, navedene v 32. členu Splošne uredbe in drugih predpisih s področja varstva podatkov. Upoštevaje te okoliščine, to zlasti vključuje:
1.    psevdonimizacijo in šifriranje osebnih podatkov;
2.    ukrepe za zagotovitev stalne zaupnosti, celovitosti, dostopnosti in odpornosti sistemov in storitev za obdelavo;
3.    ukrepe za zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti osebnih podatkov v primeru varnostnega incidenta;
4.    postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov;
5.    da v primeru dosegljivosti osebnih podatkov preko telekomunikacijskega sredstva ali omrežja morajo strojna, sistemska in aplikativna programska oprema zagotavljati, da je obdelava osebnih podatkov v zbirkah/evidencah osebnih podatkov v mejah pooblastil uporabnika takšnega sredstva oziroma omrežja in
6.    ukrepe, ki omogočajo poznejše ugotavljanje, kdaj so bile posamezne vrste osebnih podatkov vnesene v zbirko osebnih podatkov, uporabljene ali drugače obdelane in kdo je to storil, in sicer za obdobje obdelave podatkov. 


VII.    Iznos osebnih podatkov v tretje države

Upravljalec osebnih podatkov ne bo iznašal v tretje države. Pravico do iznosa v tretje države si upravljalec pridržuje le za primere, ko ima upravljalec pravno podlago (zakon, privolitev, …). 
VIII.    Pravice do pritožbe

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: 

Pritožbo lahko podate na:

Informacijski pooblaščenec RS
Dunajska 22 
1000 Ljubljana
elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si 
spletna stran: www.ip-rs.si.

Posodobljeno: 07.03.2024