Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

DONACIJE

 

POSLOVANJE UKCL

 

JAVNE OBJAVE IN NAROČILA

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

OBVESTILA

Arhiv obvestil

 

ZAPOSLITEV

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

ZAUPNIK ZA PRIJAVITELJE NEPRAVILNOSTI

 

ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

 

KAKOVOST IN VARNOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE

 
  S prepoznavanjem odvisnosti, duševnih motenj in nasilja do boljše oskrbe nosečnic 30.5.2019

V Sloveniji se okoli 15-20% nosečnic sooča s obporodno depresijo in anksioznostjo, 20% nosečnic kadi, okoli 30% žensk uživa alkohol. Med 10 do 15% odraslih žensk je žrtev nasilja, 4% celo med nosečnostjo in nekaj nosečnic je odvisnih od prepovedanih drog. Ta stanja se pogosto prepletajo in skupno predstavljajo okoli 15% vseh nosečnic v Sloveniji, ki dosegajo klinične kriterije za vsaj eno od naštetih motenj, ki bi zahtevala ustrezno obravnavo.

podn2.JPG

Pri teh nosečnicah je povečano tveganje za slabe izide nosečnosti kot so prezgodnji porod, zastoj plodove rasti, smrt ploda ali novorojenčka in celo smrt nosečnice ali matere. Prepoznavanje teh nosečnic in mater je zahtevno, saj se na videz ne razlikujejo od ostalih, svoje stiske in težave skrivajo ter o njih niso pripravljene spregovoriti, zlasti če jih o tem ne povprašamo na primeren način. V želji izboljšanja obporodnega varstva želimo v Sloveniji uvesti presejanje na tem področju.

DSC_2903_PODN.JPG

Na novinarski konferenci so bili pristoni: mag. Gorazd Kavšek, dr. med., spec. gin. in por.doc., doc. dr. Tanja Premru Sršen, dr. med. , spec. gin. in por., dr. Vislava Velikonja Globevnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. in Marijana Vidmar Šimic, dr. med. , spec. gin. in por.

S tem namenom je bil v sodelovanju Združenja za perinatalno medicino pri SZD, Slovenskega društva za psihosomatiko v ginekologiji in porodništvu, Porodnišnice Ljubljana in Ministrstva za zdravje, pripravljen projekt PODN - Prepoznavanje odvisnosti, duševnih motenj in nasilja v obporodnem obdobju.

V sklopu projekta smo izdelali zbornik, pripravili presajalne vprašalnike in organizirali izobraževalne delavnice. Ob tem smo natisnili in razdelelili vprašalnike v količini, ki pokrijejo enoletno delo v ginekoloških ambulantah. Delavnice so bile organizirane za ginekološke time (ginekologe, porodničarje, babice in medicinske sestre), ki vodijo nosečnice tekom nosečnosti. V letih 2018 in 2019 je bilo tako organiziranih 7 delavnic PODN po različnih regijah Slovenije. Delavnice so bile dobro obiskane v vseh regijah. Skupno se je delavnic udeležilo 258 udeležencev, prišli so ginekološki timi iz 27 zdravstvenih domov in iz vseh 14 porodnišnic po Sloveniji. Za zelo uspešen se je izkazal multidisciplinaren pristop dela na delavnicah, ki je omogočil udeležencem neposredni stik s strokovnjakom za specifično področje v kombinaciji s perinatologom terciarnega centra z izkušnjami. Na delavnicah je bilo omogočeno izkustveno izobraževanje ginekološkega kadra preko igre vlog. Udeleženci so vadili kako vprašati, kako prepoznati, se pravilno soočiti in reagirati v primeru nosečnice, s težavami na področju PODN. Trenirali so profesionalni pristop in se izobraževali o možnostih nadaljne napotitve.
Pomembno je, da si zdravstveni delavci prizadevamo za zmanjševanje stereotipov na področju PODN, da lahko nosečnicam in materam ustrezno pomagamo.

podn1.png

Področje PODN v obporodnem obdobju je bilo, navkljub visokim deležom prisotnosti, pogosto prezrto in neprepoznano. Vendar pa depresija in anksioznost otežujeta prehod v materinstvo, povzročata neustrezen stik matere z otrokom, kar vpliva na kasnejši otrokov razvoj, negativno vplivata na partnerski odnos in družino v celoti. V skrajnem primeru lahko depresija in psihoze privedejo do samomora. Samomor pa je, tako pri nas kot v ostalem razvitem svetu, glavni vzrok maternalne umrljivosti. 

Tudi s področjem uporabe prepovedanih drog moramo biti zdravstveni delavci seznanjeni, saj se na tržišču pojavljajo nove droge, ki jih zdravstveni delavci ne poznamo, uporabnice pa so tudi mlade ženske in nosečnice. Potrebno se je zavedati, da so droge v našem prostoru enostavno dostopne. Za ženske in novorojenca je ustrezna obravnava v primeru zlorabe drog v nosečnosti in po porodu izjemno pomembna. 

Slovenija je tudi država z visoko porabo alkohola na prebivalca, uvrščamo se v sam vrh svetovnih lestvic. V nosečnosti ne poznamo varne količine popitega alkohola, zato se svetuje popolna abstinenca do alkohola v nosečnosti. Alkohol (predvsem pogosta uporaba piva) ne spodbuja laktacije, prav nasprotno povzroča motnje spanja, psihomotorične spremembe in spremembe rasti novorojenca.

Nasilja - tako fizičnega, psihičnega kot spolnega - je pri nas toliko kot drugod v razvitem svetu. Ženske o tem večinoma ne spregovorijo, potrebno jih je aktivno povprašati ter jim ponuditi podporo in jih pravilno usmeriti.

Nosečnost in poporodno obdobje predstavlja obdobje pogostega stika z zdravstvenim osebjem, kar predstavlja priložnost za spremembe in pomoč ranljivim skupinam nosečnic in mater. 

“Strokovna združenja po svetu priporočajo presejanje za obporodno depresijo in anksioznost. Zaradi visoke komorbidnosti teh motenj z nasiljem in odvisnostmi smo se v Sloveniji odločili za sodoben multimodalni način presejanja žensk v obporodnem obdobju. Tovrsten enoten način presejanja za vso državo, z enotnim izobraževanjem ginekoloških timov in celostno obravnavo žensk, je zbudil pozornost stroke in povabili so nas, da projekt predstavimo na Svetovnem kongresu psihosomatike v ginekologiji in porodništvu jeseni v Haagu na Nizozemskem.” doc. dr. Vislava Velikonja Globevnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., vodja Projekta PODN.

 Z letom 2019 se končuje sofinanciranje projekta s strani Ministrstva za zdravje in Ginekološke klinike UKC Ljubljana. V želji nadaljevanja projekta, bo vsaka finančna podpora dobrodošla. Nakažete lahko na Ultrazvočno društvo TRR SI56 0201 4008 9527 957, sklic 30052019, namen: Projekt PODN.