Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

O NAS

 

JAVNA NAROČILA

 

POSLOVANJE UKCL

 

MEDIJI IN JAVNOST

 

ISKANJE ZAPOSLITVE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

NAŠI USPEHI IN DOSEŽKI

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

REKLAMACIJE RAČUNOV

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

HELIPORT

 

ZEMLJEVID STAVB

 

Pohvale in zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic

Zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana si prizadevamo, da bi bili pacienti zadovoljni z zdravstveno obravnavo in bivanjem v naši ustanovi. Pri tem nam lahko veliko pomagajo povratne informacije, zato nam vaše mnenje veliko pomeni. 

Želimo si, da bi vse nesporazume, ki nastanejo med zdravljenjem oziroma zdravstveno oskrbo v naši bolnišnici, lahko rešili takoj v posamezni specialistični ambulanti ali oddelku. Če menite, da so kljub pogovoru s pristojnimi osebami na lokaciji kjer ste bili obravnavani kršene vaše pravice, lahko vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju: prva zahteva) pri izvajalcu zdravstvenih storitev.

Pacientove pravice so opredeljene v Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP), ki je objavljen v Uradnem listu št. RS 55/2017. 

Pohvale

Vaših pohval bomo vedno veseli, sporočili pa jih bomo vodstvu enot, na katere se nanašajo. Sporočite nam jih lahko osebno, po pošti ali v elektronski obliki.

Zahteva za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju: prva zahteva)

Vsaka pritožba, ki prispe v Urad za pritožbe in pohvale v UKC Ljubljana se skladno z Zakonom o pacientovih pravicah obravnava kot zahteva za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju: prva zahteva). Prvo zahtevo lahko podpisano pošljete po pošti ali vložite osebno v času uradnih ur v Uradu za pritožbe in pohvale v UKC Ljubljana. Pisna prva zahteva mora vsebovati:

  • osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
  • opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
  • podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
  • čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
  • morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
  • morebitni predlog za rešitev spora.

Zahteve za prvo obravnavo sprejemaUrad za pritožbe in pohvale UKC Ljubljana, obravnavajo pa jih Pristojne osebe za obravnavo prvih zahtev (v nadaljevanju: Pristojna oseba): Nejc Seitl, Eva Verstovšek in Zdenka Mrak.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Pacient lahko vloži prvo zahtevo v 3 mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev izvedel pozneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale pozneje (59. člen ZPacP).

Pristojna oseba po prejemu popolne prve zahteve:

  • ugodi pacientu in ga o tem obvesti;
  • pacienta povabi na ustno obravnavo, da bi se dogovorili o načinu rešitve spora;
  • pacienta napoti na pristojen organ za reševanje vsebine zahtevka; če se zahteva nanaša na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja ali pravic, ki jih ta zakon ne ureja;
  • postopek ustavi, če pacient zahtevo umakne.

Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, Ministrstvo za zdravje

Če dogovor ni uspel, lahko pacient vloži zahtevo za varstvo pravic pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Urad za pohvale in pritožbe

../slikev/Nova_lokacija_urada_za_pohvale_in_pritozbe.jpg

Pohvalo ali pritožbo lahko vložite v Uradu za pohvale in pritožbe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana pri pristojni osebi osebno, v času uradnih ur, pisno ali po elektronski pošti.

 

 

Naslov Kontakt Uradne ure
Urad za pohvale in
pritožbe UKC Ljubljana

Zaloška cesta 2,
(stara nevrološka klinika) stavba št. 7, pritličje, soba št. 4,
1000 Ljubljana
 
E: pohvale.pritozbe@kclj.si
T: 01 522 31 99,
01 522 21 82
 

Pon, tor, čet, pet:
9.00 – 12.00
Sreda:
12.00 – 15.00
 


Zastopnik pacientovih pravic

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po ZPacP. Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Zastopnice pacientovih pravic za ljubljansko regijo so:

Duša Hlade Zore, ki ima uradne ure vsak ponedeljek od 08.00 do 15.00 in torek od 08.00 do 13.00 v pisarni Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana na Zaloški 29 v Ljubljani.
T:  01/542 32 85,
E: dusa.hlade-zore@nijz.si

Mojca Mahkota, ki ima uradne ure vsak torek od 13.00 do 19.00 in sredo od 08.30 do 14.30 v pisarni Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana na Zaloški 29 v Ljubljani.
T: 01/542 32 85,
Emojca.mahkota@nijz.si

Melina Omrzel Petek, ki ima uradne ure vsak ponedeljek od 14.00 do 20.00 ter torek in sredo od 17.00 do 20.00 v pisarni Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, enota Zasavje, Novi dom 11, Hrastnik.
T: 03/56 46 471,
E: melina.omrzel-petek@nijz.si

BV_CerfOznake_EN15224_B